Нормативно-правова база атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

Наказ Міністерства № 761 від 26.06.2014 "Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань від 26 червня 2014 року"

Наказ Міністерства № 714 від 16.06.2014 "Про видачу дублікатів дипломів доктора, кандидата наук та доктора філософії"

Наказ Міністерства № 609 від 20.05.2014 "Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності аспірантури та докторантури від 16 травня 2014 року"

Наказ Міністерства № 608 від 20.05.2014 "Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань від 16 травня 2014 року"

Наказ Міністерства № 217 від 11.03.2014 "Про видачу дублікатів дипломів доктора, кандидата наук та доктора філософії"

Наказ Міністерства № 78 від 27.01.2014 «Про організацію діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій Міністерства освіти і науки України»

Наказ Міністерства №365 від 21.03.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 березня 2013 р. за № 463/22995

Наказ Міністерства № 1364-ОД від 03.12.2012 "Про внесення зміни донаказу Міністерства освіти і науки,молоді та спорту від 14.02.2012 р. № 164"

Наказ Міністерства № 1380 від 03.12.2012 зареєстровано в Міністерстві юстиції 20.12.2012 року за № 2129/22441"Про внесення змін до наказуМіністерства освіти і науки,молоді та спорту Українивід 17 жовтня 2012 року № 1112"

Наказ Міністерства № 1112 від 17.10.2012"Про опублікування результатівдисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"Зареєстровано вМіністерстві юстиції України2 листопада 2012 рокуза №1851/22163

Наказ Міністерства № 1111 від 17.10.2012"Про затвердження Порядку формуванняПереліку наукових фахових видань України"Зареєстровано вМіністерстві юстиції України2 листопада 2012 рокуза № 1850/22162

Наказ Міністерства № 1049 від 26.09.2012"Про затвердження рішеньАтестаційної колегії Міністерстваосвіти науки, молоді та спортущодо діяльності спеціалізованихвчених рад від 26 вересня 2012 року"

Наказ Міністерства № 1048 від 26.09.2012"Про затвердження рішеньАтестаційної колегії Міністерстваосвіти і науки, молоді та спортущодо присудження наукових ступеніві присвоєння вчених званьвід 26 вересня 2012 року"

Порядокформування Переліку наукових фахових видань України

Наказ Міністерства №665 від 07.06.2012"Про затвердження Змін до Положенняпро експертну раду з питань проведенняекспертизи дисертаційних робітМіністерства освіти і науки,молоді та спорту України"

Наказ Міністерства № 1367 від 25.11. 2011 "Про затвердження складуекспертних рад з питань проведенняекспертизи дисертаційних робітМіністерства освіти і науки,молоді та спорту України"

Наказ Міністерства № 1057 від14.09. 2011 "Про затвердження Переліку наукових спеціальностей"

Наказ Міністерства № 1058 від14.09. 2011"Деякі питання експертних рад з питаньпроведення експертизи дисертаційнихробіт Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України "

Наказ Міністерства № 1059 від 14.09. 2011 "Деякі питання присудженнянаукових ступеніві присвоєння вчених звань"

Кiлькiсть переглядiв: 51