План роботи

атестаційної комісії І рівня при Комунальному закладі «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 337 Харківської міської ради»

на 2017/2018 навчальний рік

№ з/п Зміст роботи Термін Відпові- дальний Відмітка про виконання
1 Підготовка та видання наказу «Про створення атестаційної комісії І рівня при Комунальному закладі «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 337 Харківської міської ради» на 2017/2018
навчальний рік»
До 20.09.2017 Казанських І.В., голова атестаційної комісії
2 Подання списків педагогічних працівників, які атестуються в черговому порядку, прийом заяв від педагогічних працівників на позачергову атестацію 20.09.2017-
10.10.2017
Охрименко Е.В., секретар атестаційної комісії
3 Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду питань: 1.Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії. 2.Планування роботи атестаційної комісії. 3.Складання графіка роботи атестаційної комісії. 19.09.2017 Казанських І.В., голова атестаційної комісії
4 Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників Вересень 2017 року Іванченко Н.І., заступник голови атестаційної комісії
5 Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників Вересень 2017 року Голова, члени атестаційної комісії
6 Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду питань:
1. Розгляд поданих комісії документів і відповідно до цього допуск педагогічних працівників до атестації.
2. Затвердження списків педагогічних працівників, що атестуються.
3. Затвердження графіка засідань атестаційної комісії при Комунальному закладі «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)
№ 337 Харківської міської ради» на 2017/2018
навчальний рік
19.10.2017 Казанських І.В., голова атестаційної комісії, Охрименко Е.В., секретар атестаційної комісії
7 Підготовка та видання наказу «Про проведення атестації педагогічних працівників навчальних закладів Слобідського району у 2017/2018навчальному році» До 20.10.2017 Казанських І.В., голова атестаційної комісії
8 Закріплення членів атестаційної комісії за педагогічними працівниками для надання консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації До 20.10.2017 Казанських І.В., голова атестаційної комісії
9 Відвідування освітніх заходів під час вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації) Листопад 2017 року – до 18 березня 2018 року Члени атестаційної комісії
10 Засідання атестаційної комісії І рівня (за потребою) Листопад 2017 року – березень 2018 року Казанських І.В., голова атестаційної комісії
11 Вивчення стану роботи ЗДО з атестації педагогічних працівників Листопад 2017 року – березень 2018 року Голова, члени атестаційної комісії
12 Оцінювання системи і досвіду роботи педагога, який атестується, педагогічним колективом, батьками Листопад 2017 року – березень 2018року Члени атестаційної комісії
13 Проведення засідання атестаційної комісії І рівня при Комунальному закладі «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)
№ 337 Харківської міської ради» з розгляду питань вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються
Лютий 2018року Казанських І.В., голова атестаційної комісії
14 Оформлення атестаційних листів, ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками За 10 днів до засідан- ня атеста- ційної комісії Охрименко
Е.В., секретар атестаційної комісії
15 Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду матеріалів із питань атестації педагогічних працівників: прийняття рішення (у межах своєї компетенції) про відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоєння кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів (про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям, тарифним розрядам), присвоєння педагогічних звань, відповідність педагогічного працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, визначених атестаційною комісією, невідповідність займаній посаді, порушення клопотання перед атестаційною комісією при ІІ рівня при Управлінні освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради До 01.04.2018 Казанських І.В., голова атестаційної комісії, Охрименко Е.В., секретар атестаційної комісії
16 Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками засідання атестаційної комісії Квітень 2018року Охрименко Е.В., секретар атестаційної комісії
17 Видання наказу про підсумки засідання атестаційної комісії І рівня Квітень 2018 Казанських І.В., голова атестаційної комісії, Охрименко Е.В., секретар атестаційної комісії
18 Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників району Травень 2018року Казанських І.В., голова атестаційної комісії
19 Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації 2017/2018 навчального року Травень 2018року Охрименко Е.В., секретар атестаційної комісії
Кiлькiсть переглядiв: 53