ВИКОНАННЯ СТ.30 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"

Статут закладу освіти;
Структура та органи управління закладу освіти;
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
Освітня програма закладу дошкільної освіти № 337;
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Мова (мови) освітнього процесу;
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
Результати моніторингу якості освіти;
Річний звіт про діяльність закладу освіти;
Правила прийому до закладу освіти;
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти;
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
Кошторисні видатки

Благодійні внески

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Кiлькiсть переглядiв: 0